Program (ca-tider):

10.00-10.15       Kaffe

10.15-11.45       Gjensidige v/Ottar Bergsrønning

Orienterer om:

 • Ny avtale mellom Gjensidige og Bondelaget
 • Nytt fond: Bærekraftfondet
 • Forsikring person, eiendeler mm
 • Pensjonssparing
 • Gjensidigestiftelsen
 • Andre aktuelle saker

11.45-12.30        Matbit/12-kaffe!

12.30-12.45        Orientering fra styret i Soknedal bondelag

12.45-13.45        Landbrukskontoret i Midtre Gauldal v/Randi Rise og Kari Sunnset.

Orienterer om:

 • Endringer innen organisert beitebruk
 • Nytt prosjekt innen mjølkeproduksjon i Trøndelag
 • Førtidspensjon, syke- og ferieavløsning
 • Innovasjon Norge – årets midler og prioriteringer
 • Tilskudd til drenering, SMIL, Regionalt miljøprogram
 • Andre aktuelle saker

 ca 14.00      Avslutning