Det nærmer seg tusen år siden sist det var et skikkelig slag på Stiklestad. Nå skal vi bønder atter samle oss! Bondehæren anno 2022 stiller hverken med øks eller høygafler, men har ambisjoner om å vinne både slaget og saken denne gangen. Kongen er trygg, men vi er klar for å utfordre myndighetene!

Som dere har førstehånds kjennskap til, har landbruket i mange år befunnet seg i en presset situasjon, og de siste par årene har dette toppet seg. Vi har prisøkning på alt av innsatsfaktorer, mens prisen for produktene vi leverer har stått tilnærmet stille. For mange har dette blitt ulevelig, og alt for mange matprodusenter har allerede avviklet. Situasjonen er prekær for oss som fortsatt driver jordbruk. Situasjonen er prekær også for resten av befolkningen. Matberedskapen er alarmerende lav, kulturlandskapet gror igjen
og bygdesamfunn legges i grus.

At også noe så utenkelig som krig i Europa nå er et faktum, reiser spørsmålet om selvforsyning av mat og beredskap til helt nye høyder.

Vi går mot et historisk jordbruksoppgjør. Resultatet i år, vil være avgjørende for om mange matprodusenter avvikler eller fortsetter å produsere mat. Det vil være avgjørende for om vi i Norge fortsatt skal ha et landbruk slik vi kjenner det i dag. Det vil være avgjørende for beredskap, for bygdesamfunn, for ren og trygg mat.
Tiden er inne for å gi myndighetene ei tydelig bestilling fra Innherred og Trøndelag! Vi skal gi vind i ryggen til de som skal forhandle for oss!

Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag starter kvelden utenfor kultursenteret kl 18.30 med motorsagtevling, liv og røre.

Kl 19.30 presis starter vi møtet med velkommen ved leder i Verdal Bondelag, Marit Anna Morken.

Innledinger ved landbruksminister Sandra Borch, leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming og leder i Trøndelag Bondelag Petter Harald Kimo. Reidar Almås fra Ruralis vil gi oss et kort historisk foredrag rundt landbruket, bønder i et matberedskapsperspektiv.

Det blir kaffe og noe å bite i og musikalsk innslag ved Magnus Hestesgrei før det braker løs til debatt med Hans Bårdsgård som debattleder.

I debattpanelet sitter landbruksminister Sandra Borch, leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming, leder i Norsk bonde- og småbrukarkag Kjersti Hoff, lege og grunnlegger av EAT Gunhild Stordalen, gårdbruker Ola Berthling Lie-Husby, landbrukspolitisk talsperson i AP Per Vidar Kjølmoen, landbrukspolitisk talsperson i SV Torgeir Knag Fylkesnes og gruppeleder i Trøndelag Høyre Pål Sæther Eiden. 

Kvelden avsluttes av ordfører i Verdal, Pål Sverre Fikse.

Vi håper og forventer at så mange som mulig stiller opp denne kvelden, slik at det virkelig er en hær av bønder og matprodusenter som møter både debattpanelet og media! Legg igjen høygaflene hjemme, men ta med kløkt og brennende engasjement! Vi gleder oss til å se bondehæren samlet!

Program for Agri Stiklestad - Norsk mat i 2030 finner du her

Verdal Bondelag                     Trøndelag Bondelag

Beitstad Bondelag                   Frosta Bondelag                       Egge og Kvam Bondelag

Ekne Bondelag                        Frol Bondelag                           Inderøy Bondelag

Nesset Landbrukslag              Ogndal Bondelag                      Sandvollan Bondelag

Skogn Bondelag                      Snåsa Bondelag                       Sparbu Bondelag

Stod Bondelag                         Vuku Landbrukslag                   Ytterøy Bondelag

Åsen Bondelag                        Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag