Norsk Landbruksrådgivnings hjemmeside om krisebistand

NLR Trøndelag, sentralbord: 977 04 500

Formidle kontakt til helsevesenet:

Fastlegen

Det er fastlegen som skal kontaktes dersom bonden er bekymret for egen helse. Det gjelder både fysisk og psykisk helse. Utenom kontortid eller i akutte tilfeller kan andre instanser kontaktes.

Kommunalt kriseteam

De fleste kommuner har et kriseteam som er operativt utenom fastlegen sine åpningstider. Telefonnummer finner du på kommunen sine hjemmesider.

Legevakt

I akutte tilfeller av sykdom eller skade, ring legevakta: 116 117

113

Ved livstruende sykdom og skade eller ved mistanke om selvmordsfare, ring: 113

Hjelpetelefoner

Ved behov for å snakke med noen finnes det to døgnåpne hjelpetelefoner:

  • Mental Helse: 116 123
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40