Veterinærinstituttet ble etablert i Oslo i 1891 som et diagnoselaboratorium for dyresykdommer. Instituttet var da det første av sitt slag i Norden. Veterinærinstituttets hovedoppgave var fra starten av å bekjempe dyresykdommene tuberkulose og brucellose. Instituttet fikk etterhvert i oppdrag å forebygge også andre sykdomsutbrudd, samt produsere ulike sera og vaksiner. I 1990-årene ble instituttet utvidet med regionale enheter i Bergen, Harstad, Sandnes, Trondheim og Tromsø. I dag berører den faglige virksomheten hele næringskjeden fra planter via fôr, fisk, dyr og mat til mennesker.

Tromsø har eneste avdeling i nord med obduksjoner av døde dyr, noe som er et viktig ledd i sykdombekjempelse i husdyrholdet i nord, for å finne årsaker til død og riktig diagnistisering. Holt-eiendommen på Tromsøya er verdens nordligste forskningsstasjon innen plante- og jordkultur - en unik kunnskapsarena for arktisk og bynært landbruk. En samlokalisering av flere etater innen FoU på Holt vil være positivt for de grønne næringene i landsdelen