Verdiskaping og sysselsetting i Ibestad
Ibestad kommune:
1 361 innbyggere
234 km2 totalt areal
6 km2 jordbruksareal i drift
39 km2 produktivt skogareal
470 landbrukseiendommer
22 jordbruksforetak
142 personer sysselsatt i primærnæringer
(jordbruk, skogbruk og fiskeri)

Verdiskaping som bruttoprodukt og sysselsetting:
9,2 mill kr bruttoprodukt jordbruk
24,9 årsverk à 1845 timer, jordbruk

Produksjoner:
Melk-ku, 2,2 mill. kr.
Melk-geit 3,4 mill. kr
Sau 3,5 mill. kr.
Ammeku 0,2 mill. kr.
Planteproduksjon 0,02 mill. kr.

Einar og Gunn Torild startet opp drift med melk og sau på Sorenskrivergården i Hamnvik i 1978. Gården er nå utviklet og utvidet, og har i dag 44 årskyr og 120 ungdyr. De har en kvote på 316 000, inkludert 52 000 leid kvote. De høster 950 daa og benytter ca 150 daa til beite. Ibestadbonden Einar Johan med familie holder mange eiendommer i hevd i øykommunen. De leier det med meste av arealet og drifter 60-70 eiendommer over hele Rolløya.

Sønnen Kim-Tore jobber sammen med Einar Johan på gården i dag, og tar over drifta når Einar Johan går av med pensjon om få år. Han har planer om å bygge ny driftsbygning, det er vanskelig å få på plass finansiering når leiejordsandelen er så høy, men de håper å få dette til likevel.

De har i tillegg til melkeproduksjonen, 9 geiter som beiter rundt et kulturminne på øya, en samisk fjellgård. Den ligger i et veldig populært turområde, og geitenes beiting styres av virtuelle grenser - Nofence.

 

I tillegg til gårdsdrifta, har de overtatt Hamnvik handelssted, Donsegården. Dette er et fredet handelssted fra 1794, som ble etablert av Jens Bing Dons og Anna Normann Dons

.

 

Stedet består av flere bygninger som brukes som møtelokaler, serveringssted med alle rettigheter, festlokale, og overnattingssted. De tar utgangspunkt i gårdens rike historie og tilbyr gjestene mer enn mat i sine museale lokaler.