I Troms har vi de to siste årene mistet 3 fjøser i brann, av ulike årsaker. Det kan aldri bli for masse kunnskap om brann. Brann i landbruket kan være veldig komplisert og farlig. Troms Bondelag og Gjensidige har de senere årene arbeidet for å få til en slik dag, og vi er svært fornøyd med at vi kom i mål med en innholdsrik dag.

 Fra Norges Brannskole har Stig Tovås og Steinar Dybvik skreddersydd en temadag for landbruket, etter bestilling fra Troms Bondelag og Gjensidige.

  Stig Tovås, Norges Brannskole

 

Roger Berg, Harstad brannvesen.

 

Brannmann Roger Berg, fra Harstad brannvesen startet dagen med å fortelle litt om de utfordringer som de står ovenfor ved brann i driftsbygninger. Han gikk også inn på temaet hva en brann er og hvordan den utvikler seg. Det var nok for mange skremmende å se hvor liten tid  man har fra brannen har startet, til at det er umulig å utføre slukningsarbeidet selv.

 Odd A. Rød, Gjensidige

Odd A. Rød fra Gjensidige er en av Norges fremste innen el- sikkerhet. Han holdt et godt innlegg om forebyggende tiltak som gårdeiere selv lett kan foreta.

 I opplæring!

Siste del av dagen fikk vi god innføring i de ulike slukningsapparatene, og fikk mulighet å selv prøve ut teorien i praksis. Dette var nok for mange en liten høydare på dagen.

 En glad bonde fra Balsfjord, Jens O. Løvlid.

 Og en glad lokallagsleder fra Balsfjord, Arild Heilm