Alle fylkestingsrepresentantene fikk utdelt eggkartonger med påtrykt budskap, fylt med lokalproduserte egg fra høner i miljøbur. I tillegg var det lagt inn et kinderegg for å minne om at landbruket gir tre ting på en gang: trygg mat, levende bygder og vakkert kulturlandskap.

Taletiden ble benyttet til å formidle et av Bondelagets hovedbudskap, "Kjærlighet til norsk mat". Dette rommer igjen ønsker om økt matproduksjon på norske ressurser. Landbruksmeldinga som skal vedtas i stortinget om kort tid, legger føringer på hva som er forventet av landbruket fremover i forhold til miljø, identitet og matproduksjon. Bondelaget vil gjennom sin kampanje følge opp forventningene ved å formidle til politikere og folk flest, at økt effektivitet på tilgjengelige ressurser skaper forventninger om økte rammebetingelser og bedre vilkår for bøndene. Dette håper vi kommende jordbruksoppgjør vil synliggjøre.

Egen sak på fylkeskommunens sider kan sees på denne adressen: http://www.tromsfylke.no/Nyheter/tabid/703/ArticleId/2699/Egg-til-fylkespolitikere-2699.aspx