Det var ønsket lam med lavere vekt over hele landet, og oversikten viser en total vektnedgang på 0,7 kg, men likevel en økning på 29 000 stjernelam! Salget har økt med 3 % i 2016, men det er likevel en krevende markedssituasjon på sau og lam. Det har vært en økning i tilførselen i alle fylkene bortsett fra Nordland og Troms.