Troms: Mulighetenes landbruk

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Ku på beite

Agri Analyse har på oppdrag fra Troms Bondelag utarbeidet en rapport for å se på muligheter og utfordringer i Troms-landbruket. Denne skal presenteres i Tromsø 27. september på Fylkeshuset.

Agri Analyse
Faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål knyttet til landbruk og politikk.

I 2016 ga Agri Analyse ut rapporten Utviklingen i landbruket i Troms, der det ble vist til at småbruksstrukturen ser ut til å hemme lønnsomheten på bruksnivå sammenliknet med utviklingen i nabofylkene som har noe større enheter enn i Troms. Spørsmål som ble reist var om topografien og ressursgrunnlaget i Troms ligger til rette for at brukene kan øke størrelsen vesentlig mer enn i dag, eller om grensen for størrelsen på brukene allerede er nådd.

Rapporten som nå er utarbeidet i 2017, skal se på om det er grep som kan gjøres i Troms for å øke lønnsomheten til tross for de fysiske begrensningenei areal og bruksstørrelse. Det pekes spesielt på behovet for å stramme opp praktiseringen av drivepliktsbestemmelsene, hva som skal til for å øke investeringene i jordbruket, og hvilke virkemidler som i størst grad kan bidra til videre drift på de mange små og mellomstore brukene i fylket.

Møt opp på presentasjonen i Tromsø onsdag 27. september!

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere