De var svært lydhøre for de innspill Troms bondelag hadde å komme med og vi følte at vi fikk til en god dialog, sier leder i Troms bondelag, Asgeir Slåttnes. Felles er at vi begge ønsker å fortsatt ha et landbruk i Troms, men rammebetingelsene  og reguleringer er vi på mange områder uenig om.

Det er ikke til legge skjul på at det er motstridene interesser hos Bondelaget og Høyre, men begge parter har hatt stort utbytte av dagen. Vi komme til å holde kontakt med dem fremover, samt gi innspill til deres program , sier Slåttnes.