DISPOSISJON WEBINAR 27. APRIL

 

 1. Innledning

 

 • Litt om Rekve Pleym & Co

 

 • Kort oversikt over temaene for webinaret

 

 1. Kort om grensedragningen mellom innmark og utmark

 

 • Friluftsloven § 1a

 

 

 1. Kommersiell bruk av privat utmark

 

 • Problemstillingene
 • Turisme, hundekjøring og kommersiell bruk – Hvilke begrensninger gjelder i utmark?

 

 • Det rettslige utgangspunkt – allemannsretten i friluftsloven
 • «I utmark kan enhver ferdes (…)» Friluftsloven § 2

 

 • Begrensninger i allemannsretten
 • Når er grunneiers samtykke nødvendig?
 • Ferdselsrett – begrensninger ved bruk av hundespann/fremkomstmidler og kommunale restriksjoner
 • Organisert ferdsel
 • God ferdselskultur
 • Eierens bortvisningsrett

 

 • Uttalelse fra kommunen om tvilsspørsmål

 

 1.  Felles beiterett – Utfordringer ved bruk av NoFence

 

 • Problemstillingen
 • Hvilke rettigheter og begrensinger gjelder i forholdet mellom sameiere/grunneiere og rettighetshavere ved utøvelsen av beiterett?
 • Ulike rettslige grunnlag for beiteretten
 • Begrensninger/rettigheter for beiterettshaver etter servituttloven
 • Begrensninger/rettigheter for beiterettshaver etter sameieloven

 

 1.  Rein på innmark
 • Kort om utgangspunktene i reindriftsloven
 • Reindriftslovens sanksjonsbestemmelser
 • Søknad om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak
 • Gjerdeskjønn
 • Privatrettslige forhold/erstatning for voldt skade

 

 1.  Spørsmålsrunde