Tone har tidligere vært styremedlem i Troms Bondelag, og etter en periode som tillitsvalgt i Norturas regionutvalg, og diverse andre organisasjoner i landbruket, er hun nå tilbake i fylkesstyret ttil Troms Bondelag,og denne gangen som leder av styret. 

Det blir en spennende tid fremover med blant annet store forventninger til årets jordbruksforhandliger, krevende økonomi i tromslandbruket og fokus på bondens stilling i verdikjeden for mat, i tillegg til mange andre aktuelle saker i landbruket. Årsmøtet vedtok flere resolusjoner som har fokus på økonomi, både når det gjelder investeringer og generelt inntekt til bonden, hittil manglende satsing på alle produksjoner i Troms, men spesielt svin. Det vil bli mange temaer å jobbe videre med for det nye styret som består av: 

Tone Rubach - leder

Jan Ottar Østring - nestleder

Randi Hokland - styremedlem

Andreas Larsen - styremedlem

Øystein Iselvmo - styremedlem 

Hanne Storteig - Bygdekvinnelagets representant

Elise Blixgård - 1. vara til styret