Tone Rubach, Grytøy Bondelag er innstilt som ny leder i Troms Bondelag

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Valgkomiteen innstilling til valget i Troms Bondelag 2018 er klart. Tone Rubach, Grytøy Bondelag er innstilt som ny leder og Rune Håkstad, Bardu Bondelag er innstilt som ny nestleder.

Valgkomiteens innstilling til valg 2018 Troms Bondelag:

Leder for 1.år Tone Rubach, Grytøy Bondelag

Styremedlem for 2.år Rune Håkstad, Bardu Bondelag

Styremedlem for 2.år Øystein Iselvmo, Målselv Bondelag

Vararepresentanter til styret i rekkefølge, for 1.år:

1. Lisa Solbakken, Kåfjord Bondelag

2. Jan Harald Tørrfoss, Nordreisa Bondelag

3. Stig Are Rydningen, Bardu Bondelag

Nestleder for 1.år valgt av styremedlemmene: Rune Håkstad, Bardu Bondelag

 

Valgkomiteen har bestått av :

Leder Stein Inge Prestbakk, Dyrøy og Salangen Bondelag

Medlem: Daniel Arne Hansen, Grytøy Bondelag

Medlem: Morten Fredriksen, Nordreisa Bondelag

 

 

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere