Valgkomiteens innstilling til valg 2018 Troms Bondelag:

Leder for 1.år Tone Rubach, Grytøy Bondelag

Styremedlem for 2.år Rune Håkstad, Bardu Bondelag

Styremedlem for 2.år Øystein Iselvmo, Målselv Bondelag

Vararepresentanter til styret i rekkefølge, for 1.år:

1. Lisa Solbakken, Kåfjord Bondelag

2. Jan Harald Tørrfoss, Nordreisa Bondelag

3. Stig Are Rydningen, Bardu Bondelag

Nestleder for 1.år valgt av styremedlemmene: Rune Håkstad, Bardu Bondelag

 

Valgkomiteen har bestått av :

Leder Stein Inge Prestbakk, Dyrøy og Salangen Bondelag

Medlem: Daniel Arne Hansen, Grytøy Bondelag

Medlem: Morten Fredriksen, Nordreisa Bondelag