Ta gjerne kontakt med landbruks- eller næringskontoret i kommunen din. Der får du veiledning som vil gjøre søknadsprosessen enklere, eller på sidene til Innovasjon Norge.

Investeringer 

Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 40 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 3,5 millioner per prosjekt. Det er ikke tak for tilskudd i Troms og Finnmark. For lager for husdyrgjødsel og biorest kan det gis tilskudd inntil 25 % avgrenset til 200 000 kroner.

Dette vektlegges ved behandling av søknaden 

  • Prosjektet må være i samsvar med nasjonale føringer og regionale strategier. For eksempel støttes ikke investeringer som innebærer økning i eggproduksjon så lenge det er overproduksjon eller tilstrekkelig produksjonskapasitet.  
  • Det må være tilstrekkelig lønnsomhet og soliditet i prosjektet både på kort og lang sikt. 
  • Prosjektet må ha et tilfredsstillende ressursgrunnlag. 

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

Søk tilskudd HER