Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Troms bondelag ønsker at alle lokallag skal gjennomføre kursserien tryggere sammen i løpet av 2018. Enten alene eller sammen med et eller flere lokallag.
Kursserien er lagt opp med 4 samlinger, der lokallaget velger blant 8 ulike tema som de ønsker å sette fokus på. Det kan velges mellom: uvær, flom, brann, smitte, ulykke, atom, medmenneske eller beredskap. Det er opp til lokallaget å velge tema , men Troms bondelag ønsker at tema smitte blir et av valgene for alle lokallagene.

Noe av bakgrunnen for kurset er et stadig villere, våtere og varmere vær, som stiller skjerpet krav til vår beredskap. Samtidig er brann- og ulykkestallene stabilt høye. Et av målene med Tryggere Sammen er at deltakerne samler og deler kunnskap om hvordan vi best kan møte dagens risiko- og sårbarhetsbilde.

For det første er beredskapssystematikk på gården veldig viktig. Voldsomme forandringer skjer hurtig, og ofte er det situasjoner som vi totalt mangler erfaring med. For bonden blir smittebildet stadig mer komplisert. Og når det gjelder ulykker, så er det fortsatt slik at "skal bare"-handlinger så skremmende fort kan bli en ulykke.

Videre er bonden en viktig hjelper i lokalsamfunnet. Kommunene og nødetater utgjør kjernen i den lokale beredskapen ved krisehendelser. Samtidig anerkjenner myndighetene betydningen av frivillig innsats ved krisehendelser som et viktig supplement til den offentlige grunnberedskapen. I store deler av landet er en bonde en av naboene. Flere hendelser har synliggjort hvordan innsats fra bonden og de særskilte ressursene som bonden sitter på har bidratt til å begrense konsekvensene av ulike krisehendelser for berørte lokalsamfunn. I andre tilfeller har vi sett at hendelser har rammet landbruket og godt samspill med nettverket rundt har spilt en viktig rolle.

Når ei krise inntreffer, er det en stor fordel at enkeltpersoner er bevisste på de ressurser som de sitter på og kan bidra med. Og samtidig at beredskapsetatene har oversikt over de kreftene de kan trekke veksler på. Her kan Tryggere Sammen-prosjektet spille en viktig rolle i lokalsamfunnet, for å øke kjennskap og kontaktnett.

Les mer om Tryggere Sammen-prosjektet her: http://www.tryggeresammen.no/

Vi har søkt ekstra midler til denne kursserien gjennom fylkesmannen i Troms, slik at alle som gjennomfører det vil få dekt deler/hele utgiften til et skilt som skal henges på fjøsveggen ute. Et skilt ala beredskapsplakaten som alle har hengende inne i fjøsen i dag.
Kursserien ønsker vi skal gå ut til alle produsenter i Troms, også de som ikke er medlem av bondelaget. Vi ønsker at dere ser det som en god mulighet til å inkludere flere i bondelagsfamilien

Ta utfordringen! Arranger kurset, lær, del , lytt og bli tryggere sammen.

Ta kontakt med oss på kontoret hvis du har spørsmål.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere