Mange unge skapbønder i Balsfjord, vi ønsker dem velkommen som fremtidens matprodusenter!