I forkant av årsmøte 8.og 9.februar 2023, blir det holdt et seminar med tema «Veien fremover for matproduksjon i Troms, tiltak, hva trenger næringen av tiltak og hva er landbrukets plass i et beredskapsperspektiv?»  I den forbindelse får vi besøk av Karin Eriksen, fylkesråd for næring i Troms og Finnmark, Astrid Solberg, organisasjonssjef Norges Bondelag, Christian Anton Smedshaug, Agrianalyse, Arthur Salte, styremedlem Norges Bondelag, Marit Gåre, seniorrådgiver landbruk, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og flere politikere.

Vi ser fram til et spennende seminar og et godt årsmøte!