Det er helt klart at vi ikke kan ta ansvaret for et jordbruksoppgjør som vil gi mindre matproduksjon fremover. Landbruksmeldinga slår fast at vi skal øke matproduksjonen de neste årene, hvordan regjeringa nå tenker at dette skal gjennomføres er interessant. I stedet for å invitere flere inn i næringa, har de med årets oppgjør signalisert det motsatte. Jeg er redd for fremtidig rekruttering etter dette. En skuffende dag, sier Slåttnes, som varsler aksjoner i kommende dager!