Landbrukets rolle og betydning i et beredskapsperspektiv:

Eirik Losenegaard Mevik, Troms Ap, Bjarne Rohde, Troms Sv, holdt innlegg, samt at de deltok på debatt i slutten av seminaret.

Christian Anton Smedshaug fra Agrianalyse presenterte «Tall til tiltak»

 Astrid Solberg fra Norges Bondelag og Marit Gåre,fra statsforvalteren i Troms og Finnmark, holdt innlegg om hva landbruket kan bidra med og betydningen av bonden i samfunnsberedskapen.