Etter kort runde i gruppearbeid, har deltakerne kommet frem til ulike grunner for hvorfor de er medlemmer i Bondelaget. "Vi er medlemmer fordi medlemsskapet gir samhold og styrke!", sier Tone Rubach,  "Vi trenger en organisasjon som ivaretar mine næringsinteresser", sier Daniel Arne Hansen.

 Det er i lokallaga det skjer, derfor er det viktig med sterke lokallag.