Vi er inne i en ekstraordinær situasjon med sterk kostnadsøkning.

Landbruket i distriktene opplever en nedgang i antall gårdsbruk og en nedgang i volum for alle produksjoner. I jordbruksoppgjøret i vår må vi få til det helt avgjørende løftet om tetting av inntektsgap for alle produksjoner. Samtidig må vi tørre og løfte noen produksjoner mer enn andre. De med slavest inntekt er grovfôrbaserte produksjoner som sau og ammeku.

For å forhindre at distriktsjordbruket blir ytterligere redusert, og for å klare å opprettholde en desentralisert produksjon av mat i hele landet, må lønnsomheten og volumet i distriktslandbruket i styrkes. Økt lønnsomhet virker stimulerende på produksjon.

Det er derfor noen klare forutsetninger som må på plass for å øke lønnsomhet og unngå overproduksjon framover; vi må tenke struktur, innretninger, tollvernet og bedre muligheter for produksjonsregulering før maten er produsert