Rekruttering i Tromsø

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Tone og Jørgen på standen
Jørgen Juul Thomassen fra Kvænangen Bondelag og Tone Rubach fra fylkesstyret i Troms ønsker ungdom fra Tromsø velkommen inn i landbruket

Troms bondelag var på utdanningsmesse i Tromsøhallen i forrige uke sammen med Senja videregående skole. Sammen prøvde vi å overbevise ungdommen om at naturbruk er utdanninga for fremtiden!

Troms Bondelag har sammen med Senja Videregående skole, avdeling Gibostad tatt rekruttering på alvor, og var i forrige uke i Tromsø på utdanningsmesse. Omtrent 1000 elever var invitert til Tromsøhallen for å få muligheten til å orientere seg om hvilke utdanningstilbud som finnes når de skal velge videregående utdanning. Og vi ønsker selvfølgelig at de skal få opp øynene for naturbruksutdanningen!

Vi hadde fått låne litt utstyr fra Felleskjøpet for å pynte opp standen vår, og i tillegg fikk vi noe reklamemateriell for utdeling. Dette var populært! I tillegg hadde Nortura sponset spekemat som vi kunne dele ut til de besøkende, og  skolen hadde med seg noen egenproduserte grønnsaker som kunne friste de som var tilstede. Standen ble godt besøkt, og både ansatte, elever og tillitsvalgte gjorde en innsats for å overbevise de besøkende.

I tillegg til å servere produkter fra landbruket, delte vi ut informasjonsbrosjyrer og viste film fra skolen, der elevene selv forteller om sine valg. Den kan sees her: https://www.youtube.com/watch?v=ReUGPNK8Eno

 

 

 

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere