Fylkesleder og fylkesstyrerepresentanter vil informere om viktige politiske saker fremover mot våren, deriblant jordbruksforhandlingene.

Du står fritt til å velge hvor du ønsker å møte, ingen påmelding. Vi ser frem til å møte deg!

Vi avholder møter følgende steder:

Nordreisa, 26.januar på Reisafjord hotell kl 1300.

Balsfjord, 26.januar på Helsesenteret kl 2000

Bardu, 28.januar på Kommunehuset kl 1100

Harstad, Røkenes gård kl 2000