Advokatene startet møtene med en orientering rundt utfordringer vedrørende utbygging av kraftlinjer og rettighetsforhold til grunnen. Etter orienteringen var det muligheter for møtedeltakerne å ta opp egne tema som var relevante for dem. Spesielt gikk diskusjonen livlig rundt konsesjonsloven og de endringer som regjeringen har varslet vil komme.

Asgeir Slåttes orienterte om hva som skjer i Bondelaget i tiden fremover. Nytt om hva som er på agendaen sentralt, hva som skjer i regi av fylkeslaget og hva som er ønskelig av aktivitet i lokallagene.