Gruppen ledes av fylkesstyremedlem Randi Hokland og øvrige medlemmer er: Stig-Are Rydningen - Bardu, Stein-Inge Prestbakk - Salangen, Olav Grundne s- Målselv og Frode Vik - Kvæfjord. 1. vara er Helga Nordgård - Tromsø.

Organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen er sekretær for gruppa.

I tillegg vil gruppa ha konsultative medlemmer. Oversikt kommer senere.