Denne høsten skal regjeringa legge fram en stortingsmelding om norsk klimapolitikk mot 2030. I rapporten Klimakur 2030 foreslår Miljødirektoratet å kutte norske klimagassutslipp gjennom et betydelig kutt i norsk kjøttforbruk og norsk matproduksjon. Forslaget har skapt svært mye debatt og det er knyttet stor spenning til hva regjeringa faktisk kommer til å foreslå i den kommende stortingsmeldinga.

Et samlet fylkesting kom i dag med en tydelig melding til Oslo. I uttalelsen som ble vedtatt i ettermiddag heter det at: «Troms og Finnmark fylkesting kan derfor ikke stille oss bak forslaget om redusert kjøttforbruk. Vi er avhengig av å kunne bruke arealene her nord til kjøttproduksjon. Det er dette landbruket vi har. Det vil vi ikke gi slipp på, men heller styrke.»

Samtidig er politikerne svært tydelige på at alle sektorer må bidra til å løse klimakrisen, og forventer en betydelig innsats fra jordbruksnæringa framover. «Troms og Finnmark fylkesting krever at regjeringa i sitt arbeid med den kommende stortingsmeldinga om norsk klimapolitikk må legge Landbrukets klimaplan 2021-2030 til grunn for utslippsreduksjonene i den aktuelle perioden.»

Troms Bondelag og Finnmark Bondelag roser de nordnorske politikerne.

  • Dette er ei stor tillitserklæring til matprodusentene i nord og gir en stor motivasjon til videre klimaarbeid i næringa, sier Svein Thomassen, leder i Troms Bondelag.

Troms og Finnmark fylkesting krever at regjeringa i sitt arbeid med den kommende stortingsmeldinga om norsk klimapolitikk må legge Landbrukets klimaplan 2021-2030 til grunn for utslippsreduksjonene i den aktuelle perioden.

  • Noen ganger når jeg har fulgt klimadebatten i Oslo får jeg nesten et inntrykk av at vi som bønder ikke er ei ønska næring for framtida. Det er godt å se at politikerne i nord gir svar på tiltak. Det gir en stor motivasjon både til videre arbeid med å produsere mat og å redusere klimagassutslipp, sier Lise Kaldahl Skreddernes.
     

For mer informasjon, kontakt:

Svein Thomassen, fylkesleder i Troms Bondelag, tlf: 95249819
Lise Kaldahl Skreddernes, fylkesleder i Finnmark Bondelag, tlf:41278729
Unni Hellebø Andreassen, organisasjonssjef, tlf: 92034556