Tema for møtet med Stortingskandidater, er å få formidle at landbruket i dette landet trenger et løft.  Inntektene til bøndene må løftes til et anstendig nivå, som er på samme nivå som resten av samfunnet.  Dette er det viktigste virkemidlet for å nå målene i landbrukspolitikken, og for å fortsatt sikre et landbruk i hele landet. 

Inntektsnivået i jordbruket er nå langt lavere enn i resten av samfunnet. Utviklinga må snu for å skape ny giv i næringa.

Bilder, fra høyre: Sandra Borch, Senterpartiet sammen med Andreas Larsen. Videre Tom Einar Karlsen, Arbeiderpartiet sammen med Randi Hokland. 

#Landbruksløftet omfatter bredden av aktører som som produserer og videreforedler norske landbruksprodukter, og det er summen av alle aktørene sin samla innsats og verdiskaping som vil sikre et lønnsomt og bærekraftig norsk landbruk. 

Betydelig høyere  inntekt er helt nødvendig: 

* for at bonden kan investere

* for rekruttering

* for å sikre nok og trygg mat til det norske markedet

* for matvareberedskapen

* for å sikre eit landbruk i hele landet

* for å opprettholde verdiskapinga i næringsmiddelindustrien og i resten av landbrukssektoren.

Randi Hokland var også tilstede på standen til Senterpartiet i Harstad, for å overrekke #Landbruksløftet til Trygve Slagsvold Vedum: