Jan Ottar Østring og Janne Helen Fyhn fra KrF

Lønnsomhet og investeringer sto i fokus for diskusjonen med politikerne, da de møttes på gården til Maren Olie Sandvoll. Hun har investert for fermtiden og har et topp moderne fjøs, og har et større bruk enn del fleste, men er fortsatt avhengig av inntektene til mannen, som har en godt betalt jobb utenom.

 

#Landbruksløftet ble utdelt til de fremmøte politikerne, som et dokument de kan ta med seg videre som et grunnlag for videre fokus på bondens inntektsmuligheter og markedsmakt.  De var alle enige om at bondeopprøret som startet i vår, var det all grunn til å vie oppmerksomhet, og at man bør se videre på grunnlagstall budsjettnemda jobber ut i fra i forbindelse med jordbruksoppgjøret.