Sigurd Johnsen overtok gården for tre år siden med 22 melkekyr og 25 årspurker. Han leverer årlig cirka 500 slaktegriser. I tillegg har han 60 daa med potetland som skal høstes. Nå bygger han fjøs med plass for 60 melkekyr og 40 årspurker. Målet er å få ei melkekvote på 400 tonn.

I disse dager holder et dansk firma med fire arbeidere på med muring og betongarbeid på fjøstomta.

Ajna Nystad kjøpte gårdsbruket i Skånland i 2009 . Hun har siden hun flyttet fra gården hun vokste opp på i 1994, drømt om eget gårdsbruk  .Nå er drømmen snart realisert. Siste uken har det vært lagt ned mange dugnadstimer og nå er ringmuren til fjøsen ferdig. Snekkerene kommer i januar og fjøsen er ment ferdig i forkant av lamming til våren 2013.

Ringmuren på fjøsen til Ajna Nystad under bygging.

Hun skal bygge opp en drift på 100 vinterfôra sau. Fjøsen er kostnadsberegnet til rundt en million kroner. Nystad er selvsagt bekymret for rovdyrsituasjonen, men lar seg ikke stoppe av den grunn. Det er godt å endelig være i gang, sier Ajna og gleder seg til lamminga i nyfjøsen.

 

Overinspektør Farfar sjekker at bygginga går rett for seg.

Dugnadsgjengen har kaffepause!