I følge plan og bygningsloven § 8-1 skal regional planmyndighet utarbeide regionale planer for de spørsmål som er fastsatt i regional planstrategi. I forslag til Regional planstrategi for Troms 2012-2015 går det frem at det skal utarbeides en regional plan for landbruk i Troms. Landbruksnæringa står overfor mange utfordringer i tiden fremover, som gjennom en regional plan for landbruket skal systematiseres og løsninger skisseres. En regional plan for landbruket vil ha konsekvenser og gi muligheter i den kommunale planleggingen.

Troms Fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms hadde invitert til møtet i dag. Der fikk blant annet leder i Troms bondelag presentert utfordringer og mål for Tromslandbruket, sett fra næringa sin side.

Det vil fremover bli satt ned en styringsgruppe, hvor blant annet næringa er representert, som skal arbeide videre med et forslag til regionalplan. Planen vil så komme på offentlig høring. Fylkeskommunen har foreløpig sett for seg at planen er ferdig i 2014.