Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Prosjektet, som eies av Nordnorsk Landbruksråd, har som overordnet mål å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk. Prosjektet skal utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet.

Mål for prosjektet:

Prosjektet skal utvikle en merkeordning der det stilles krav om opprinnelse og foredling til produktet. Fortrinnene med nordnorske produkter må kommuniseres gjennom en tydelig opprinnelse ovenfor forbruker. I tillegg skal det utvikles en Arktisk materklæring for Nord-Norge. Det skal også utarbeides generelle avtaler for salg og logistikk. Dette vil på sikt samlet bidra til merkevarebygging av arktisk landbruk.

Arbeidet i prosjektet:

Arbeidet i prosjektet er organisert i tre faser: kartlegging, organisering og drift. I kartleggingsfasen ble det utarbeidet en situasjonsanalyse av både produsenter og matmiljøet i landsdelen, forskning, samt forankring av eierskapet i måltidsnæringene. En del av dette er lagt offentlig på Nordnorsk landbruksråd sine sider, www.arktisklandbruk.no.

Forankring:

Den viktigste oppgaven nå er å få forankret eierskapet hos produsentene i landsdelen, sier prosjektkoordinator Anne Karine Statle fra LofotenMat SA. I den sammenheng arrangeres det seminar i Tromsø den 14. oktober.

Styringsgruppe:

Prosjektet har en egen styringsgruppe som er bredt sammensatt. Gruppen representerer hele landsdelen. Styringsgruppen har bred erfaring både på produsentnivå, ulike næringer, i organisasjoner og forskningsnivå.

Målgruppe:

Målgruppen for prosjektet er produsenter, videreforedlere, dagligvarekjedene og offentlige institusjoner. Målet er at disse skal oppleve en større etterspørsel som resultat av større fokus på synlighet av kvalitet og opprinnelse fra landsdelen.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere er lokalisert både i og utenfor landsdelen. Innovasjon Norge i Nordland, Troms og Finnmark har etablert et landsdelsprosjekt med visjon om å gjøre Nord-Norge til en internasjonalt anerkjent matregion. Prosjektkoordinator er i referansegruppen til prosjektet.

Fakta om prosjektet

Totalkostnad: 3 972 100 kr

Arktiske midler: 3 369 600 kr

Ferdigstilles: juli 2017

Prosjekteier: Nordnorsk landbruksråd

Prosjektkoordinator: Anne Karine Statle, LofotenMat SA

 

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen:

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75 54 78 27/911 48 992

Toril Austvik, Fylkesmannen i Nordland, fmnotau@fylkesmannen.no, tlf 75 54 78 43

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 12 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 1. september og handler om økt produksjon av storfekjøtt i Nord-Norge.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Totalt er det innvilget kr 12 335 162 til 24 ulike prosjekter.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger

Lenker:

www.arktisklandbruk.no

Artikkel 1 Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid (om artikkelserien)

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

Dokument: årsrapport 2015

 

Bilde: Lofotlam, pølser og fenalår, foto: Rolf Ørjan Høgseth

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere