Troms har få svinebestninger igjen, og man ønsker nå å få opp denne produksjonen som er svært viktig for slakteribransjen med kontinuerlige leveringer. Det er nå åpnet for å bevilge investeringsmidler til oppgraderinger eller nybygg til svin gjennom Innovasjon Norge, noe som er helt nødvendig dersom man skal komme i havn prosjektets målsetninger. Prosjektleder er Rolf Ingar Eggum, som tidligere også har vært rådgiver på svin i Nortura, og kjenner næringa med både nåværende og potensielle produsenter. 

Info om prosjektet «Gris i Troms»: 

Prosjektet er treårig og eies av Norsvin Troms.

Felleskjøpet Agri, Nortura og Troms Bondelag er medeiere og samarbeidspartnere.

Prosjektet finansieres av Troms Fylkeskommune og Troms Holding, samt samarbeidspartnerne.

Målet med prosjektet er å: 

  • Sikre framtidig svineproduksjon i Troms
  • Oppnå ny giv i svinemiljøet
  • Skape interesse og motivasjon med tilrettelegging for SPF produksjon
  • Oppnå en produksjonsøkning fra 7 500 til 20 000. Det meste av denne økningen skal legges til rette for i prosjektperioden.