Ordfører, årsmøte

 

Potet, grønt og bær i Nord-Norge. Mulighetenes landsdel hvor smittepress og bruk av plantevernmiddel er minimal.

Viktig med spredt produksjon, men ikke så spredt som i nord.

Den såkalte Nord-Norge krona på matpotet har vært svært positivt for økninga i den nordnorske potetproduksjonen og for å opprette gode fagmiljø.

Denne ordninga bør innføres også for frilandsgrønnsaker, det vil øke produksjonen i vår landsdel.

Det er rom for å produsere mer av de grønne produktene i vår landsdel. Det prøver vi nå å gjøre noe med. Det vil fra 2023 bli grønnsaksskole i regi av NLR  Nord-Norge, 2årig, industri og småskalaløp, slik at vi bygger kompetanse samtidig som vi rekrutterer til et større produsentmiljø.

Hvorfor satser vi, jo fordi det er en produksjon som ikkje går ut over andre i næringa og vi er langt fra å produsere nok potet, grønnsaker og bær i nord.

Dette går kun ut over importen og det kan vi leve med.

Takk for meg.