Jeg er 49 år gammel, født og oppvokst på Melbu i Vesterålen. Flyttet tilbake til Nord-Norge ifjor, nærmere bestemt Harstad, etter mange år på Vestlandet.
Jeg er utdannet veterinær. 
Har tidligere jobbet i Mattilsynet, hovedsaklig med dyrehelse og dyrevelferd. Har også jobbet som tilsynsveterinær ved Nortura slakteri i Førde. 
Har det siste året jobbet som KSL revisor i Nordland og sørlige deler av Troms. Å møte bonden som KSL revisor er ganske forskjellig fra inspektørrollen i Mattilsynet. Jeg har fått en grundigere forståelse for hvilke utfordringer og problemstillinger den enkelte bonde står overfor i dagens landbruk. 
Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet som rådgiver i Bondelaget, og bli kjent med dere alle!