Etter valget ser det ny styret slik ut:

Leder for 1 år:
Svein Olav Thomassen

To styremedlemmer for 2 år (2018-2019):
Mette Pedersen Anfeltmo
Øystein Iselvmo

I tillegg består styret av Randi Hokland og Bernhardt Halvorsen.

Vi gratulerer nye styremedlemmer med vervet og ønsker lykke til med arbeidet fremover!