Gårdbrukerne var kun positiv i tilbakemeldingen på spørsmål om læreutbytte av denne dagen. Noen skulle rett hjem og rengjøre viftene i fjøsen, andre skulle få oppgradert brannvernutstyret på gården. "Vi skulle selvsagt ønske oss større deltakelse, men har vi klart å få 16 bønder til å ha et ekstra fokus på brannforebygging, så har vi kanskje redusert brannrisikoen noe i Troms", sier organisasjonssjef i Troms Bondelag, Unni Hellebø Andreassen.

 

 

Gårdbruker Terje Benjaminsen fra Skånland har tatt ansvar og invitert med seg sin fru og sin avløser på opplæring.

 

Roger Berg fra Harstad brannkorps instruerer om bruk av de ulike apparat til ulik bruk. Han anbefaler alle å ha skumapparat i bolighuset og pulverapparat i driftsbyggning.

 

 

Praktisk trening på øvingsfeltet, her er gårdbruker Paul Lund i aksjon.