Om prisen
Formålet med prisen er å sette fokus på økologisk mat og hedre en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat i og/eller fra landsdelen.

Fylkesmennene i Nord-Norge peker ut vinner av prisen etter innstilling fra en jury sammensatt av representanter for Oikos økologisk Norge, Norsk landbruksrådgivning, faglag for primærnæringene og kokkelaugene i landsdelen.

Les mer om utdelingen av årets pris på nettsiden til Fylkesmannen i Troms: https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Okologisk-landbruk/Er-du-spent-pa-hvem-som-far-Nordnorsk-okomatpris-2017/