Tine inviterte til politisk møte, og ønsket også faglagene velkommen til å være med. Bakgrunnen for besøket var ønske om en dialog rundt ringvirkningene av norsk melkeproduksjon, og landbruket generelt. Det er viktig å få fokus på verdiskapingen dette skaper i distriktene, og at vi må ha en politikk som gir både bøndene og tilknyttet industri konkurransekraft, og muligheter til å fokusere på bærekraftig utvikling. 

 

Andreas Larsen og Tone Rubach i møte med Aps Marta Hofsøy og Benjamin Nordberg Furuly fra Høyre.

Inntekt er både det viktigste virkemiddelet for å nå måla i landbrukspolitikken og et mål i seg sjøl. Inntektsnivået i jordbruket er nå langt lavere enn i det øvrige samfunn. Dagens utvikling må snus for å skape ny giv i næringa. Tilgang til et nasjonalt marked for norske jordbruksprodukter er avgjørende for et bærekraftig jordbruk og en konkurransedyktig norsk matvareindustri.

 

Andreas Larsen har overrakt #Landbruksløftet til Rødts kandidat Hanna Stenvaag og SVs Katrine Gregussen.

Betydelig høyere inntekter er helt nødvendig
• for at bonden kan investere
• for rekruttering
• for å sikre nok og trygg mat til det norske markedet
• for matvareberedskapen
• for å sikre et landbruk i hele landet
• for å opprettholde verdiskapingen i næringsmiddelindustrien og i landbrukssektoren for øvrig