Det er til enhver tid viktig å spørre om vi er riktig organisert, og endringer vil på et eller annet tidspunkt presse seg frem. En fylkessammenslåing er en dyptgripende endring og for å lykkes med en slik omorganisering, er det nødvendig at det kjøres gode prosesser. Når omorganisering skjærer seg, er det i de aller fleste tilfeller gjennomført prosess som ikke er helt heldig. Med så mange kjepphester og prinsipper som er brakt til torgs i denne saken, er det viktig å diskutere saken omfattende og kjøre en prosess der alle blir både sett og hørt. For våre medlemmer i Bondelaget, og generelt for bøndene i Troms Fylke, er det viktig at alle blir ivaretatt.