Det er knyttet stor spenning til jordbruksoppgjøret i år, men i påvente av tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger går livet sin gang på gården til nestlederen i Troms Bondelag.

Andreas og familien bor på Sandtorv gård som ligger utenfor Harstad. Andreas kjøpte gården i 2013, og er bonde på heltid. Det ble investert i nytt sauefjøs for et par år siden.

Familien har ammekyr og 200 vinterfóra sau. Lammingen er kommet igang, det er forventet 350 lam, ca 50 av disse har kommet til verden. 

Staten legger frem sitt tilbud kl 12 idag og forventningene er store til årets oppgjør.