Leder i Troms Bondelag, Tone Rubach, er godt fornøyd med at regjeringen har tatt Bondelagets innspill på alvor.

«En egen investeringspakke med midler utenom jordbruksforhandlingene rettet mot små og mellomstore bruk i distriktene til en nødvendig omlegging og investering er vi svært glade for», sier Tone Rubach.

Regjeringen vil legge frem en tidsfestet plan for å tette innteksttapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Det er lagt til rette for mange av de verktøyene som trengs for å få til en slik inntekstvekst,som f.eks importvern, investeringsmidler fra 2022, kvotetak og tilskuddstak. Regjeringen vil også legge fram en opptrappingsplan for trygg mat på norske ressurser og sette et mål for norsk selvforsyning på 50 prosent.

Det går også mot oppløsning av storfylket Troms og Finnmark.

Vi er også glade for at forvaltningen av rovdyr skal utredes. Det skal føres en mer restriktiv rovdyrpolitikk med en reduksjon av gjeldende bestandmål for ulv og bjørn hvor målet er å bedre forholdene for beitenæringa. Denne problematikken har vært høyst aktuell i indre Troms. Senest i sommer ble tre bjørner skutt i Bardu etter funn av 34 drepte sau utenfor bjørnesonen.

«Vi er veldig glade for at vi har blitt lyttet til i mange viktige spørsmål, og ser frem til et godt samarbeid mellom faglagene og regjeringen», sier Tone Rubach.