Anfeltmo viser til at det i samme områder er høyt antall med elgpåkjørsler. Snømengder og andre klimaforhold påvirker elgens bevegelser og dermed endres skadeomfanget år etter år. Elgen trekker som kjent fra kystkommunene og lenger inn i landet på sen høst og tidlig vinter for så å trekke tilbake når det er vår og sommer. Utifra dette er det viktig å diskutere forvaltning og i dette tilfellet problematikken i hele regionen, sier Anfeltmo.

I følge registreringer har antall elg økt betydelig i 2003-2011. Målselv Bondelag frykter at elgbestanden på vinterbeite er alt for stor i forhold til beite og mattilgang. På bakgrunn av dette  ber Bondelaget viltregionen og kommuneneom å vurdere tiltak som utvidet jakt og økte kvoter i nabokommunene som leverer trekkelg til Målselv. Bondelaget ber også om finansiering av tiltak som kan forebygge skader på rundballer og skog.

 

 

Kilde: Nye Troms