Når melkebilen ikke kommer frem, så har vi ikke annet alternativ enn å kaste melka i møkkjelleren. Det betyr rundt 700 liter melk som leveres ved hver tømming. Det er ikke noe nytt at veiene er i dårlig forfatning på denne tiden av året, det har vært klaget år etter år uten at det har blitt arbeidet tilstrekkelig med veiene.

Vi håper at nekt fra yrkesbilsjåførene vil føre til noe positivt, sier Pettersen.

Kilde: Nye Troms