Lokale Bygdekvinnelag fyller 70 år

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Målselv Bygdekvinnelag
Troms Bondelag gratulerer begge jubilantene!

I år er det 2 lokale Bygdekvinnelag som fyller 70 år. Både Målselv og Sørdalen Bygdekvinnelag har jubileum og dette feires behørig med kaffe og kaker.

Sørdalen feiret sin dag i oktober og Målselv feirer i desember. Målselv inviterer til jubileumsfest på Mellombygd kultur- og oppvekstsenter torsdag 12. desember kl. 1800. Koldtbord med kaffe og kaker kl. 1900.
 

Det er litt av en historie som bygdekvinner gjennom 70 år kan fortelle. I bladet JUL i Bardu og Målselv har Sørdalen bygdekvinnelag en fortelling fra sin lange historie. I Målselv vil historieformidlingen også få en stor plass på jubileet. Noen av sakene vi er opptatt av:

  • møteplass for aktive kvinner
  • bryr oss om det nære 
  • norsk tradisjonsmat 
  • lokal kultur
  • folkehelse
  • levende bygdemiljø som fremmer engasjement og glede.
  • være en støttespiller til landbruket

Miniseminar i Tromsø

Leder Asgeir Slåttnes åpnet mininseminaret med sin velkomsthilsen, før Øyvind Hansen, rådgiver i Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning, fortsatte med sitt innlegg som omhandler økonomien i jordbruket. Christian Anton Smedshaug fra Landbrukets Utredningskontor holdt deretter et innlegg med tittelen "Landbruk mellom oljeboble, klima og ressursutforming". Denne presentasjonen ga tilhørerne et innblikk i verdens ressursutfordringer, og nye momenter i forhold til hvor viktig det er at Norge opprettholder og øker selvforsyningen.

Christian Anton Smedshaug. Foto: Anders Henriksen

For rike for matproduksjon??

Nå har oljefeberen også nådd Nord-Norge. Ser myndighetene behovet for fortsatt matproduksjon i nord? Vil nordnorsk jordburk overleve dagens oljeboble og press på naturressursene?

To jerver felt på under ett døgn i Troms.

Det ble skutt en jervetispe i Lavangen mandag og en hannjerv i Salangen tirsdag. I region 8, Troms og Finnmark kan det totalt felles 43 jerv, til nå er det skutt 6 dyr, alle i Troms.

Har du læst? Ka trur du? Ka du mein??

Grytøy Bondelag inviterer til diskusjon rundt årets jordbruksforhandlinger på butikkloftet 15.februar kl 2000. De oppfordrer alle sine medlemmer om å komme og dele sine tanker og innspill med dem!

Mediakurs for tillitsvalgte

Det vil bli arrangert mediakurs for tillitsvalgte i lokallaga første uka etter påske i Harstad, dato er ikke satt enda. Kurset vil gå fra kl 1100 til 1700.

2011- et aktivt år for bondens bedriftshelsetjeneste i Nord Norge.

Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) er etablert med 8 samarbeidende bedriftshelsetjenester med spesialiserte HMS rådgivere innen landbruk. Disse er fordelt fra Brønnøysund til Vadsø. 1531 medlemmer, økning på 50 siste år, har gjennom året benyttet seg av våre tjenester i forskjellig grad.

Åpen gård 2012 i Troms

Åpen gård var et av temaene som ble tatt opp under årets regionmøter. Styremedlemmene oppfordret lokallagene til å arrangere Åpen gård til sommeren. Mottakelsen var veldig positiv, mens det i fjor var ingen åpen gård arrangement i Troms, ser det ut til at vi i allfall kan glede oss over minst 3 åpen gård arrangement i fylket! Vi gleder oss!

Godt engasjement på regionmøtene.

Troms Bondelag har denne uka avholdt regionmøter. Deltakelsen har vært variert, men alle steder med veldig godt engasjement og gode diskusjoner.

Våre samarbeidspartnere