Kåfjord kommune:
2071 innbyggere
950 km2 totalt areal
10 km2 jordbruksareal i drift
Produktivt skogareal 36 km2
462 landbrukseiendommer
39 jordbruksforetak
94 stk ansatt i primærnæringen

Verdiskaping som bruttoprodukt og sysselsetting:
23,6 mill kr bruttoprodukt jordbruk
60 årsverk à 1845 timer, jordbruk

Produksjoner:
Melkegeiter: 6,4 mill kr
Melk-ku, 11,6 mill kr
Svin 0,2 mill kr
Ammeku 0,4 mill kr
Sau 5,0 mill kr

Det unge paret fra Kåfjord har, i sin forholdsvis korte gårdbrukerkarriere, vært gjennom heftig kamp for å få fortsatt mulighet til å drive gård. Begge arbeider på gården, Sten Terje fulltid og Lisa har i tillegg en 50% stilling i et familieeid maskin- og entrepenør firma. De har barna Martha Elea 12 år og Sivert Johannes 10år.

Det hele startet i 2009 da de overtok. I perioden 2009-2011 restaurerte de fjøs og hus på gården. I 2011 sanerte de gammel besetning, samtidig som de kjøpte inn 90 kje for å bygge ny besetning. Dette som en del av friskere geiter prosjektet. Under restaureringen ble det bygd en kjeavdeling som de kunne bruke til ny besetning.

I 2012 ble de varslet om at eiendommen lå innenfor skredfarlig område. Melkestallen i det nyrestaurerte fjøset var enda ikke tatt i bruk på dette tidspunktet. De startet da prosessen med å søke om å få flytte hus og fjøs på bakgrunn av skredfaren. I 2015 fikk de gjennomslag for å få flytte bolighuset, de fikk avslag på fjøset. Da ble det sendt inn klage. Fjøset fikk de først innvilget av kommunen til å flytte i 2016, etter at olje- og energidepartementet hadde endret retningslinjenen sine.

Lisa og Sten Terje la ned mye arbeid i prosessen for å få gjennomslag for flytting av fjøset. Arbeidet deres i denne saken har flere nytt godt av i ettertid. 

Lisa og Sten Terje er glade i sitt yrke og ser positivt på fremtiden, de har stor tro på at et av barna ønsker å overta gården når den tid kommer.