Fakta om Alta kommune (2018):
Antall innbyggere: 20 789
Totalt areal, km²: 3 653
Jordb. areal i drift, km²: 25
Prod. skogarea,km²: 110
Ant. landb. eiendommer: 894
Ant. jordbruks foretak: 81
Ant. sysselsatte i primærnæringene: 602
Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr: 54,4
Årsverk á 1 845 timer, jordbruk: 104,9

Tall fra NIBIO rapport:
"Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge. Oppdaterte beregninger basert på tall fra 2018."

Allerede rett etter ungdomsskolen i 1992 begynte Jørn Suhr å jobbe på gården, da hans far var mye på reise innen idretten, blant annet som importør av Start skismøring. Jørn Suhr var selv i Norgestoppen som motocross kjører, men valgte å ofre en lovende idrettskarriere til fordel for heltidsbonde.

I 2007 overtok Jørn Suhr gården etter hans far, Svein Suhr. Året etter giftet han seg med sin kjære Line Katrin. Sammen har de bygget opp gården fra å ha en melkekvote på 176 000 liter til dagens melkekvote på 430 000 liter. I tillegg har de valgt å satse å utleie av stallplass, som i dag er 7, i tillegg har de 2 hester selv på gården.

Tross sin forholdsvis unge alder har Jørn Suhr tidligere hatt tillitsverv i Alta Bondelag i 17 år sammenhengende, og er i dag medlem av valgkomiteen. I fjor ble han valgt inn i Alta kommunestyre, som representant for Alta Senterpartiet. Det er spesielt jordvernsproblematikken i Alta som har ført han inn i lokalpolitikken, en sak som han altfor godt kjenner til som gårdbruker i en vekst kommune.

Et ønske for fremtiden er å kunne fore opp oksekalver fra egen besetning, noe de måtte slutte med på grunn av plassmangel. Jørn sier selv at man egentlig leverer et halvferdig landbruksprodukt, når man ikke forer opp oksekalvene. Håpet er at økonomien på sikt tillater å utvide bygningsarealet, slik at de igjen får kjøttproduksjon på Storjordgård.