En av oppgavene under ledermøtets første dag, var å foreslå hva Troms bondelag mener skal være innholdet i nytt næringspolitisk program. Første innspillsrunde er 25.november for lokal- og fylkeslaga. Etter jul vil det komme et forslag til program, med påfølgende høring ut i lokal- og fylkeslag.

Fra venstre: Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag, Einar Johan Dons, Ibestad Bondelag, Svein Olav Thomassen, fylkesstyret og Inge Thorwarth, Selnes bondelag.

Fra venstre: Daniel Arne Hansen, fylkesstyret, Mette Pedersen Anfeltmo, Målselv bondelag, Per Skorge, Norges Bondelag, Jan Olav Angell, Grytøy bondelag og Anita Skånhaug, fylkeskontoret

Fra venstre: Atle Aronsen, Storfjord bondelag, Rune Håkstad, fylkesstyret, Ellinor Sanden Jensen, Tromsøysund bondelag og Osvald Rafaelsen, Skånland- og Gratangen bondelag

Fra venstre: Edmund Ludvigsen, Trondernes bondelag, Tove Hanssen, fylkesstyret, Asgeir Slåttnes, fylkesstyret, Tor Einar Bones, Bardu bondelag og Randi Hokland, Kvæfjord bondelag

Fra venstre: Arild Heim, Balsfjord bondelag, Jan-Harald Tørfoss, Nordreisa bondelag, Tone Rubach, Grytøy bondelag, May-Hege Bårdsen, Kvaløysletta bondelag, og Bernhardt Halvorsen, fylkesstyret