Fylkesleder Svein Olav Thomassen ønsket velkommen og møteleder Andreas Larsen overtok stafettpinnen. Ledermøtet er en arena for lokallagslederne, samt en plass for orienteringer fra både fra egen organisasjon på fylkesnivå og Norges Bondelag. I tillegg var Nortura og NLR invitert med på ledermøte for å presentere aktuelle temaer.

Temaer som nordnorsk landbruk i fremtida, økonomien i sauenæringa og en ønsket utredning fra Norges Bondelag der det pekes på løsninger for å bedre vilkårene for småfebøndene var på programmet. I tillegg var bondens helse og velferd i fokus, og hvilke tjenester som er tilgjengelige gjennom HMS-tjenesten.