I tillegg fikk deltakerne en videohilsen fra Bjørn Gimming, som ønsket lokallagslederne lykke til med ledermøtet og den jobben som skal gjennomføres fremover. 

Tematikken for første dagen av møtet var kravene som inntrer i 2024 og 2034, og de utfordringene det medfører. Over halvparten av melkebøndene i Troms fylke driver i båsfjøs, og vi hadde derfor plukket ut noen bønder som kunne si noe om hvor de er i prossessen angående ombygging og hvilke vurderinger som gjør avgjørelsen vanskelig.

NLR var med med et faglig innlegg som omhandlet sammen tema, og delltok også i diskusjonen sammen med bøndene - og representanter fra Sparebank1 Nord-Norge, Innovasjon Norge og Landkreditt. Kostandene er høye, og prisøkning siste år har skapt usikkerhet. Det har derfor vært bekymring for hvor mange som blir med videre, spesielt de som har araelbegrensninger og ikke kan øke produksjonen. Både bankene og NLR fulgte opp med gode råd og løsninger i vurderingsfasen i forhold til økonomi og andre aktuelle vurderinger i denne fasen. 

Arne Flatmo var på plass for å presentere forprosjektet "Gris i Troms", en satsning for å få flere til å komme i gang med svineproduksjonen i fylket, som bare har noen få produsenter igjen. Det er ønskelig å få på plass noen som kan danne et godt svinemiljø, og som kan produsere kjøtt som gir bedre forutsetninger i slakte. og foredlingsindustrien her i fylket. 

Norges Bondelag var representert ved styrerepresentant John-Erik Johansen som presenterte de politiske signalene som foreligger nå med ny regjering, og kom med en sterk oppfordring til å nå virkelig sette inn støtet på politisk påvirkning, det er nå vi kan lykkes!

I tillegg hadde vi presentasjoner om kommunikasjon og håndtering av dyretragedier, samt orienteringer angående kommende regleverk i forhold til dyrevelfedsprogrammet på storfè.