Fantastiske omgivelser og nydelig servering ga lokallagslederne et perfekt utgangspunkt for et flott ledermøte, og det må vi konstaterere at det ble. Gode diskusjoner satte sitt preg på møtet som blant annet tok opp tema som prisløypa på lam i Nord-Norge. Norturas Jakob Simonhjell, som er direktør for totalmarked kjøtt og egg, fikk opp engasjementet i salen, og den diskusjonen holdt temperaturen langt over oppsatt tid.

I tillegg hadde ledermøtet besøk av Lars Petter Bartnes og Jon Erik Johansen fra Norges Bondelag og Turid Næss fra TINE som både bidro med egne innlegg og deltok i gruppearbeid. Disse bidra alle til formidling av ny kunnskap og nyttig informasjon til lokallagsledere, styret og administrasjonen som alle var samlet på Donsegården.